Trung Quốc Phần mềm hệ điều hành máy tính nhà sản xuất
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Mr.Jack

Số điện thoại : +85269320994

WhatsApp : +85268498738

Free call
QC Hồ sơ
Chứng chỉ
 • Global Software Network Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Redhat
  Số:
  ngày phát hành: 2020-01-01
  Ngày hết hạn: 2021-12-31
  Phạm vi/phạm vi: Red hat products
  cấp bởi: Redhat
 • Global Software Network Technology Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Microsoft Partner
  Số: 5098176
  ngày phát hành: 2021-07-01
  Ngày hết hạn: 2022-06-30
  Phạm vi/phạm vi: Small and Midmarket Cloud Solutions
  cấp bởi: Microsoft
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn